پروفایل اساتید: Sepideh Mahdavi


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Sepideh Mahdavi

Education:             M.Sc.
Speciality:      Epidemiology
Education University:   
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      s.mahdavi88@gmail.com - sepideh.mahdavi@shmu.ac.ir

نمایش مخفی
Hide
Academic Experiences

Country Year of study University Speciality Degree
Iran 2015 Epidemiology M.Sc.

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir