پروفایل اساتید: Dr. Behzad Foroutan


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr. Behzad Foroutan

Education:             Specialty
Speciality:      Pharmacology - Toxicology
Education University:    Bradford UK
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      behzad_foroutan@hatmail.com
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir