پروفایل اساتید: Akram Asadian


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Akram Asadian

Education:             M.D.
Speciality:     
Education University:   
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      dr.asadpour_a@yahoo.com


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir