پروفایل اساتید: seyedabbas mousavi


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
seyedabbas mousavi

Education:             M.D.
Speciality:      Psychiatry
Education University:    Mashhad University of Medical Sciences
Academic Status:   Associate Professor
Email Address:      mousavi@shmu.ac.ir


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir