پروفایل اساتید: Somayeh Rezaie


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Somayeh Rezaie

Education:             M.Sc.
Speciality:      Critical Nursing Care
Education University:    Mazandaran University of Medical Science
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      s.rezaie@shmu.ac.ir
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir