پروفایل اساتید: mona mohtashami


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
mona mohtashami

Education:             M.Sc.
Speciality:      NICU
Education University:    Tehran Univercity of Medical Science
Academic Status:   M.Sc.
Email Address:      mohtashami@shmu.ac.ir


Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir