پروفایل اساتید: اسامی اساتید دانشکده پرستاری-ماماییFarsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Mr Seyyed Majid Abolhasani

Mr Saeed Allahyari

Ms Farzaneh Amanpour

Ms Malihe Ameri

Mr Mohammad Reza Amerian

Ms Zahra Ashrafi

Ms Giti Atashsokhan

Dr Hossein Bagheri

Mr Milad Bazghaleh

Ms Nahid Bolbolhaghighi

Dr Hossein Ebrahimi

Ms Nasrin Fadae aghdam

marzieh faghani

Mehrnoush Ghaemmaghami

Ms Azam Hamidzadeh

Ms Mazlome Hamzekhani

Mr Mehrdad Kalatejari

Mr Mohammad Reza Khatibi

Ms. Mansoureh Kheiri

Mahdieh Kiani

Ms Sara Mahdavian

mona mohtashami

Ms Akram Montazeri

Mr Ghafour Mortazavi

Mr Abolghasem Piadekohsar

Ms Mahboubeh Pourheydari

Mr Masoud Rahimi

Somayeh Rezaie

Mr Ali Rezvani

Mr Hamid Sadeghi Moghadam

Mr Hassan Shadpour

Taghavi

Dr. Sakineh Taherkhani

Anahita Takbiri broujeni

Ms Robabeh Zarouj Hosseini

Mr Mehdi Zarouj Hosseini

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir