پروفایل استادان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود: تماس با ما


English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

آدرس: شاهرود، میدان هفتم تیر

تلفن تماس: 3395054-0273 و 3394800-0273

فاكس: 4852054-0273

آدرس الکترونیک: Info@shmu.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد