پروفایل اساتید: دكتر محمدحسن اماميان

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر محمدحسن اماميان

مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   اپيدميولو‍ژی
محل اخذ مدرک:   علوم پزشكی تهران
رتبه دانشگاهی:   دانشیار
آدرس الکترونیک:   emamian@shmu.ac.ir

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
 
-
-
-
-
يكشنبه
-  
-
-
 
دوشنبه
 کلاس  -
-
-
-
سه شنبه
جلسه
جلسه
-
-
-
چهارشنبه
 -  کلاس  
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد