پروفایل اساتید: خانم مهسا فياض

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

خانم مهسا فياض

مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی:   آمار حياتی
محل اخذ مدرک:   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
رتبه دانشگاهی:   مربی
آدرس الکترونیک:   mahsafayaz@yahoo.com

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
-
-
-
-
-
يكشنبه
-
-
-
-
-
دوشنبه
آمار زيستي (هوشبري)
-
-
-
-
سه شنبه
آمار، اپيدميولوژي و روش تحقيق(تكنسين دهان)
-
-
-
-
چهارشنبه
-
-
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد