پروفایل اساتید: دكتر محمدحسين ابراهيمي

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر محمدحسين ابراهيمي

مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   طب کار و بيماريهاي شغلي
محل اخذ مدرک:   دانشگاه علوم پزشكي تهران
رتبه دانشگاهی:   استادیار
آدرس الکترونیک:   ebrahimi_mh@hotmail.com

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)
 جلسه مركز تحقيقات    سلامت محيط و كار 
جلسه كميته تحقيقات دانشجويي
-
معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)
يكشنبه
سم شناسي شغلي
زبان تخصصي بهداشت عمومي
جلسه كميته تحقيقات دانشجويي
-
دوشنبه
اپيدميولو‍‍‍ژي بيماريهاي شغلي
زبان تخصصي 2 پزشكي
زبان تخصصي 1 پزشكي
-
معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)
سه شنبه
مشاوره دانشجو يان بهداشت حرفه اي
معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)
شوراي پژوهش دانشگاه
-
چهارشنبه
بهداشت و بيماريهاي محيطي دانشجويان پزشكي
دفتر كميته تحقيقات دانشجويي
دفتر كميته تحقيقات دانشجويي
-
معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)-
پنجشنبه
معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)
 معاينات سلامت شغلي بيمارستان امام حسين (ع)
-
-
-

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد