پروفایل اساتید: دكتر محمد اميري

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر محمد اميري

مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   مديريت خدمات بهداشتي درماني
محل اخذ مدرک:   علوم تحقيقات تهران
رتبه دانشگاهی:   دانشیار
آدرس الکترونیک:   m_amiri_71@yahoo.com

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
-
-
 
اصول کلیات خدمات بهداشتی
يكشنبه
اقتصاد بهداشت
-
-
اصول برنامه ریزی بهداشتی
-
دوشنبه
-
مدیریت صنعتی
-
-
-
سه شنبه
اصول مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
-
-
-
-
چهارشنبه
-
اصول برنامه ریزی بهداشتی
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد