پروفایل اساتید: دكتر مرجان رشيدان

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر مرجان رشيدان

مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   باكتری شناسی پزشكی
محل اخذ مدرک:   دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
رتبه دانشگاهی:   استادیار
آدرس الکترونیک:   marjan.rashidan@yahoo.com

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
ميكروب پرستاري
-
-
-
-
يكشنبه
-
ميكروب مامايي
-
-
-
دوشنبه
-
-
باكتريولوژي و انگل شناسي اتاق عمل
-
-
سه شنبه
-
ميكروب تكنسين دهان (11:30 الي 13)
-
-
-
چهارشنبه
آزمايشگاه
آزمايشگاه
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد