پروفایل اساتید: دكتر حسين خواستار

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر حسين خواستار

مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   فيزيولوژی پزشكي
محل اخذ مدرک:   ع پ تهران
رتبه دانشگاهی:   دانشیار
آدرس الکترونیک:   khastar@shmu.ac.ir

نمایش مخفی
پنهان شود
سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلی گرایش تحصیلی دانشگاه سال اخذ مدرك کشور
کارشناسی زيست جانوري منابع طبيعي گرگان 1380 ايران
دکتری تخصصی فيزيولوژي پزشكي علوم پزشكي تهران 1389 ايران
کارشناسی ارشد فيزيولوژي پزشكي علوم پزشكي تهران 1383 ايران
نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
فيزيولوژي2 (مامايي)
فيزيولوژي 1 هوشبري
-
-
-
يكشنبه
فيزيولوژي بهداشت حرفه اي
فيزيولوژي بهداشت عمومي
-
-
-
دوشنبه
فيزيولوژي تفس
فيزيولوژي غدد
-
-
-
سه شنبه
فيزيولوژي ارشد نانوبيوتكنولوژي
فيزيولوژي دكتراي مطالعات اعتياد
-
فيزيولوژي تنفس(پزشكي)
-
چهارشنبه
فيزيولوژي توليدمثل
فيزيولوژي كليه
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد