پروفایل اساتید:

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


مدرک تحصیلی:    دکتری حرفه ای
گرایش تحصیلی:   فيزيك پزشكي
محل اخذ مدرک:   علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
رتبه دانشگاهی:   استادیار
آدرس الکترونیک:   Email

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

برنامه

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
-
-
-
-
-
يكشنبه
فیزیک عمومی
بهداشت محیط
-
-
فیزیک پزشکی
ترم 6 پزشکی
-
دوشنبه
-
بیوفیزیک
مهندسی پزشکی
-
فیزیک اختصاصی 2
بهداشت حرفه ای
بیوفیزیک
بهداشت عمومی
سه شنبه
فیزیک عمومی
علوم آزمایشگاهی
آزمایشگاه فیزیک
علوم آزمایشگاهی
-
آزمایشگاه فیزیک
علوم آزمایشگاهی
-
چهارشنبه
-
-
-
آزمایشگاه فیزیک
بهداشت محیط
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد