پروفایل اساتید: دكتر مهدي ميرزايي

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر مهدي ميرزايي

مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   باكتری شناسی پزشکی
محل اخذ مدرک:   دانشگاه علوم پزشكی تهران
رتبه دانشگاهی:   استادیار
آدرس الکترونیک:   mirzaii1386@gmail.com

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
باکتری شناسی و ویروس شناسی تئوری
باکتری شناسی عملی
-
-
-
يكشنبه
مشاوره با دانشجویان
مشاوره با دانشجویان
-
-
-
دوشنبه
میکروبشناسی و استریلیزاسیون تئوری
-
-
-
-
سه شنبه
مشاوره با دانشجویان
مشاوره با دانشجویان
-
-
-
چهارشنبه
باکتری شناسی و ویروس شناسی تئوری
باکتری شناسی و ویروس شناسی تئوری
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد