پروفایل اساتید: دكتر سيدمحمد ميررضايي

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر سيدمحمد ميررضايي

مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   پزشكی اجتماعی
محل اخذ مدرک:   شيراز
رتبه دانشگاهی:   استادیار
آدرس الکترونیک:   Mirrezaie78@gmail.com

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

ساعت 8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 6-8
شنبه  كاربرد رايانه    ارزيابي سلامت      
يكشنبه  ارزيابي سلامت      بهداشت پزشكي يك  بهداشت پزشكي سه  
دوشنبه  پاتولوژي جغرافيايي      كاربرد رايانه    
سه شنبه اپيدميولوژي بيماريهاي شايع درايران    مهارتهاي ارتباطي  بهداشت پزشكي چهار  بهداشت پزشكي پنج  
چهارشنبه  روشها وفنون آموزش  روش تحقيق        
پنجشنبه            

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد