پروفایل اساتید: دکتر مجید رحمتی

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دکتر مجید رحمتی

مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   بیوتکنولوژی پزشکی
محل اخذ مدرک:   دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه دانشگاهی:   استادیار
آدرس الکترونیک:   rahmatima@shmu.ac.ir

نمایش مخفی
پنهان شود
سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلی گرایش تحصیلی دانشگاه سال اخذ مدرك کشور
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی علوم پزشکی اصفهان 1389 ایران
کارشناسی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی شیراز 1386 ایران
نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
-
-
-
-
-
يكشنبه
-
کشت سلولی ارشد بیوتکنولوژی
-
-
-
دوشنبه
-
-
-
   
سه شنبه
-
ایمنولوژی مامائی
-
-
-
چهارشنبه
-
ایمنولوژی پرستاری
-
   
پنجشنبه
-
-
-
-
-

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد