پروفایل اساتید: دكتر سارا سعيدنيا

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر سارا سعيدنيا

مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   علوم تشريح
محل اخذ مدرک:   دانشگاه علوم پزشكی بقية الله
رتبه دانشگاهی:   استادیار
آدرس الکترونیک:   sarasaeednia@yahoo.com

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز هاي هفته 8 - 10 10 -12 14-16
شنبه آناتومي  تئوری - عملی/مامایی ترم 1 آناتومي  پزشکی آناتومي  تئوری - عملی / مامایی ترم 2
يكشنبه آناتومي تئوری - عملی/ پرستاري ترم 1 آناتومي تئوری - عملي / پرستاری ترم 1 اناتومي  پزشکی
دوشنبه آناتومي تئوری - عملی / اتاق عمل ترم 2 آناتومي  تئوری - عملی / مامایی ترم 2 آناتومي تئوری - عملي / مامایی ترم1
سه شنبه آناتومي / مهندسي پزشكي آناتومی تئوری - عملی / پرستاری ترم 1 آناتومی تئوری - عملی / اتاق عمل ترم 2
چهارشنبه آزمايشگاه آزمايشگاه آزمايشگاه
       
       

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد