پروفایل اساتید:

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   انگل شناسی
محل اخذ مدرک:   دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه دانشگاهی:   استادیار
آدرس الکترونیک:   Email

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
انگل و قارچ شناسی
-
-
-
-
يكشنبه
انگل و قارچ شناسی
انگل و قارچ شناسی
-
-
باکتریولوژی 1
دوشنبه
انگل و قارچ شناسی
-
-
-
-
سه شنبه
انگل و قارچ شناسی (آزمایشگاه)
انگل شناسی
انگل و قارچ شناسی (آزمایشگاه)
-
-
چهارشنبه
-
-
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد