پروفایل اساتید:

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   هماتولوژی
محل اخذ مدرک:   دانشگاه تربيت مدرس
رتبه دانشگاهی:   استادیار
آدرس الکترونیک:   Email

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
   
آزمایشگاه خون شناسی 1(رشته علوم آزمایشگاهی)
آزمایشگاه خون شناسی 1 (رشته علوم آزمایشگاهی)
 
يكشنبه
     

خون شناسی 1 (رشته علوم آزمایشگاهی)

خون شناسی 1 (رشته علوم آزمایشگاهی)
دوشنبه
 
 
     
سه شنبه
خون شناسی و بانک خون (رشته هوشبری)
آزمایشگاه ویروس شناسی (رشته علوم آزمایشگاهی)
     
چهارشنبه
         
پنجشنبه


       کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد