پروفایل اساتید: خانم نسرين فدايي اقدم

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

خانم نسرين فدايي اقدم

مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی:   پرستاری داخلی جراحی
محل اخذ مدرک:   علوم پزشكی تهران
رتبه دانشگاهی:   مربی
آدرس الکترونیک:   fadae@shmu.ac.ir

نمایش مخفی
پنهان شود
سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلی گرایش تحصیلی دانشگاه سال اخذ مدرك کشور
کارشناسی ارشد پرستاري گرايش داخلي جراحي علوم پزشكي تهران 1391 ايران
کارشناسی پرستاري علوم پزشكي شاهرود 1388 ايران
نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
كاراموزي NICU
كاراموزي NICU
-
پراتيك پرستاري
-
يكشنبه
كاراموزي NICU
كاراموزي NICU
-
فيزيوپاتولوژي داخلي جراحي(2)
اصول و فنون پرستار
دوشنبه
كاراموزي NICU
كاراموزي NICU
مشاوره
-
فيزيوپاتولوژي داخلي جراحي (2)
سه شنبه
كاراموزي ارتوپد
كاراموزي ارتوپد
مشاوره
اصول و فنون مراقبت ها
پراتيك فوريت پزشكي
چهارشنبه
كاراموزي ارتوپد
كاراموزي ارتوپد
-
پراتيك پرستاري
پراتيك پرستاري
پنجشنبه
-
-
-
-
-

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد