پروفایل اساتید: ملیحه ایمنی

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

ملیحه ایمنی

مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی:   پرستاري داخلي - جراحي
محل اخذ مدرک:   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
رتبه دانشگاهی:   مربی
آدرس الکترونیک:   Email

نمایش مخفی
پنهان شود
سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلی گرایش تحصیلی دانشگاه سال اخذ مدرك کشور
کارشناسی ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1394 ايران
کارشناسی پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 1391 ايران
نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد