پروفایل اساتید: خانم منصوره خيري

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

خانم منصوره خيري

مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی:   بهداشت جامعه
محل اخذ مدرک:   دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رتبه دانشگاهی:   مربی
آدرس الکترونیک:   kheiri_2014@shmu.ac.ir

نمایش مخفی
پنهان شود
سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلی گرایش تحصیلی دانشگاه سال اخذ مدرك کشور
کارشناسی ارشد پرستاری-بهداشت جامعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1393 ایران
کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1390 ایران
نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد