پروفایل اساتید: خانم فرزانه امان پور

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

خانم فرزانه امان پور

مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی:   آمار زيستی
محل اخذ مدرک:   علوم پزشكي شهيد بهشتي
رتبه دانشگاهی:   مربی
آدرس الکترونیک:   farzaneh.amanpour@gmail.com

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
-
-
-
-
-
يكشنبه
-
آمار زیستی
(هوشبری)
-
آمار زیستی
(هوشبری)
-
دوشنبه
-
-
-
-
-
سه شنبه
-
-
-
آمار زیستی
(بهداشت)
-
چهارشنبه
-
-
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد