پروفایل اساتید: خانم مليحه عامري

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

خانم مليحه عامري

مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی:   داخلی جراحی
محل اخذ مدرک:   علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه دانشگاهی:   مربی
آدرس الکترونیک:   amerimalihe@shmu.ac.ir

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
کارورزی ICU
کارورزی ICU
-
اصول و فنون اتاق عمل
اصول و فنون پرستاری
يكشنبه
کارورزی ICU
کارورزی ICU
-
فیزیوپاتولوژی 2
شناخت بیماری ها
دوشنبه
کارورزی ICU
کارورزی ICU
مشاوره
اصول و فنون عملی
-
سه شنبه
کارورزی مدیریت
کارورزی مدیریت
-
اصول و فنون عملی
-
چهارشنبه
کارورزی مدیریت
کارورزی مدیریت
مشاوره
سازمان های امدادی
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد