پروفایل اساتید: آقاي علي عباسي

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

آقاي علي عباسي

مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی:   داخلی- جراحی
محل اخذ مدرک:   علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه دانشگاهی:   مربی
آدرس الکترونیک:   abbasi_msn@yahoo.com

نمایش مخفی
پنهان شود
سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلی گرایش تحصیلی دانشگاه سال اخذ مدرك کشور
کارشناسی ارشد پرستاری علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 1385 ایران
کارشناسی پرستاری علوم پزشکی مازندران 1382 ایران
نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد