پروفایل اساتید: خانم دكتر سكينه طاهرخاني

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

خانم دكتر سكينه طاهرخاني

مدرک تحصیلی:    دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:   بهداشت باروری
محل اخذ مدرک:   دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
رتبه دانشگاهی:   استادیار
آدرس الکترونیک:   sakinehtaherkhani@yahoo.com

نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی

روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
-
-
-
سميولوژي
داخلي جراحي
يكشنبه
-
-
-
-
-
دوشنبه
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
سه شنبه
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
چهارشنبه
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
پنجشنبه
-
-
-
-
-

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد