پروفایل اساتید: آقاي مهرداد كلاته جاري

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

آقاي مهرداد كلاته جاري

مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی:   آموزش بهداشت روان
محل اخذ مدرک:   تربيت مدرس
رتبه دانشگاهی:   مربی
آدرس الکترونیک:   Email

نمایش مخفی
پنهان شود
سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلی گرایش تحصیلی دانشگاه سال اخذ مدرك کشور
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت روان تربيت مدرس 1375 ايران
کارشناسی پرستاري شهيدبهشتي تهران 1371 ايران
نمایش مخفی
پنهان شود
نمایش برنامه هفتگی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد