تمايز سلولهاي بنيادي جنيني موش به سلولهاي خونساز

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


بازگشت
تمايز سلولهاي بنيادي جنيني موش به سلولهاي خونساز

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1384
شماره مجله: 10
صفحات: 11-18

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد