تمايز سلول‏هاي خون بند ناف به سلول‏هاي پيش‏ساز اريتروئيدي در محيط نيمه جامد و در حضور اينترلوكين 3، اينترلوكين 6، فاكتور سلول بنيادي و اريتروپويتين

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


بازگشت
تمايز سلول‏هاي خون بند ناف به سلول‏هاي پيش‏ساز اريتروئيدي در محيط نيمه جامد و در حضور اينترلوكين 3، اينترلوكين 6، فاكتور سلول بنيادي و اريتروپويتين

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1390
شماره مجله: 30
صفحات: 1-12

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد