بررسي تاثير بيان رونوشت وابسته به نهفتگي ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 1 بر مسير TGF-β در سلول هاي نوروبلاستوماي انساني

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


بازگشت
بررسي تاثير بيان رونوشت وابسته به نهفتگي ويروس هرپس سيمپلكس تيپ 1 بر مسير TGF-β در سلول هاي نوروبلاستوماي انساني

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1390
شماره مجله: 32
صفحات: 50

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد