فشار مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز بیمارستان 5 آذر گرگان

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

آقاي علي عباسي

بازگشت
فشار مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز بیمارستان 5 آذر گرگان

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1390
شماره مجله: دروه هشت- شماره یک
صفحات: 26-33کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد