ارزيابي الگوي متيلاسيون در نواحي پروموتوري دو ژن P15 و P16 و وضعيت بيان اين فاكتورها در سلو ل هاي بنيادي CD34+ خون بند ناف

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


بازگشت
ارزيابي الگوي متيلاسيون در نواحي پروموتوري دو ژن P15 و P16 و وضعيت بيان اين فاكتورها در سلو ل هاي بنيادي CD34+ خون بند ناف

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1392
شماره مجله: 39
صفحات: 31

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد