جداسازي و تعيين هويت سلول هاي بنيادي خونساز و مزانشيمي مشتق از بافت جفت انساني

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


بازگشت
جداسازي و تعيين هويت سلول هاي بنيادي خونساز و مزانشيمي مشتق از بافت جفت انساني

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1393
شماره مجله: 44
صفحات: 93-102

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد