استفاده از آمنيون غني شده با سلول هاي بنيادي مزانشيمي چربي اتولوگ در پوشش زخم سوختگي درجه سه: مطالعه حيواني

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


بازگشت
استفاده از آمنيون غني شده با سلول هاي بنيادي مزانشيمي چربي اتولوگ در پوشش زخم سوختگي درجه سه: مطالعه حيواني

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1393
شماره مجله: 162
صفحات: 367-387

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد