بررسي اثر آگونيست -آدرنرژيكي ايزوپروترنول بر بيان miR-886-3p و miR-23a در سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


بازگشت
بررسي اثر آگونيست -آدرنرژيكي ايزوپروترنول بر بيان miR-886-3p و miR-23a در سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1393
شماره مجله: 96
صفحات: 34-45

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد