مطالعه بيان كمي و كيفي ژن ليپوپروتئين ليپاز قبل و بعد از تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انساني به سلول چربي

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


بازگشت
مطالعه بيان كمي و كيفي ژن ليپوپروتئين ليپاز قبل و بعد از تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انساني به سلول چربي

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1395
شماره مجله: 52
صفحات: 140-147

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد