شيوع خارش اورميك و عوامل مرتبط در بيماران همودياليزي مراكز دياليز استان گلستان 1388

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

آقاي علي عباسي

بازگشت
شيوع خارش اورميك و عوامل مرتبط در بيماران همودياليزي مراكز دياليز استان گلستان 1388

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1390
شماره مجله: سال دوم- شماره سوم
صفحات: 150-157کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد