The role of BCR-ABL P190 in diagnosis and prognosis of ALL patients

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


بازگشت
The role of BCR-ABL P190 in diagnosis and prognosis of ALL patients

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 2016
شماره مجله: 1
صفحات: 118-128

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد