Efficient Expansion of SALL4-Transduced Umbilical Cord Blood Derived CD133+Hematopoietic Stem Cells.

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


بازگشت
Efficient Expansion of SALL4-Transduced Umbilical Cord Blood Derived CD133+Hematopoietic Stem Cells.

نويسندگان

سال نشر: 2017
شماره مجله: 55
صفحات: 290-296

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد