تاثیر آزمون های مداوم از نوع بسته (close) بر میزان یادگیری زبان تخصصی دانشجویان

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

آقاي علي عباسي

بازگشت
تاثیر آزمون های مداوم از نوع بسته (close) بر میزان یادگیری زبان تخصصی دانشجویان

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1388
شماره مجله: دوره ششم- شماره یک







کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد