تكثير سلول هاي بنيادي خون ساز خون بند ناف بر روي بسترهاي نانوالياف زيست سازگار به صورت هم كشتي با سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


بازگشت
تكثير سلول هاي بنيادي خون ساز خون بند ناف بر روي بسترهاي نانوالياف زيست سازگار به صورت هم كشتي با سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1395
شماره مجله: 65
صفحات: 175-182

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد