بررسي بيان ژن هاي موثر در سنتز گاما گلوبين قبل و بعد از تمايز سلول هاي بنيادي خونساز به رده سلول هاي اريتروئيدي

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


بازگشت
بررسي بيان ژن هاي موثر در سنتز گاما گلوبين قبل و بعد از تمايز سلول هاي بنيادي خونساز به رده سلول هاي اريتروئيدي

نويسندگان

نام مجله:
شماره مجله: 3
صفحات: 125-130

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد