ارتباط فشار مراقبتي با مهارت هاي مقابله اي مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

آقاي علي عباسي

بازگشت
ارتباط فشار مراقبتي با مهارت هاي مقابله اي مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1391
شماره مجله: دروه دهم- شماره چهار
صفحات: 533- 539کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد