ارتباط فشار مراقبتی با روش هاي مقابله اي مراقبین خانوادگی بیماران سرطانی

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

آقاي علي عباسي

بازگشت
ارتباط فشار مراقبتی با روش هاي مقابله اي مراقبین خانوادگی بیماران سرطانی

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1392
شماره مجله: دوره 1- شماره 3
صفحات: 62- 72کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد