Prevalence of vitamin D deficiency among Iranian adolescents

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر حسين ابراهيمي

بازگشت
Prevalence of vitamin D deficiency among Iranian adolescents

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 2014
شماره مجله: (Jul;27(7-8
صفحات: 595-602
DOI: 10.1515/jpem-2013-0428

     


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد