تاثیر نرم افزار آموزشی بر یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

آقاي علي عباسي

بازگشت
تاثیر نرم افزار آموزشی بر یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1394
شماره مجله: 4
صفحات: 13-19کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد