- شيوع استرپتوكوكوس پنومونيه، هموفيلوس آنفلوانزا و موراكسلا كاتاراليس در بافت آدنوئيد كودكان مبتلا به هيپرتروفي آدنوئيد

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر مهدي ميرزايي

بازگشت
- شيوع استرپتوكوكوس پنومونيه، هموفيلوس آنفلوانزا و موراكسلا كاتاراليس در بافت آدنوئيد كودكان مبتلا به هيپرتروفي آدنوئيد
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد