پيشگيري از تغييرات عملكردي و ساختماني كليه به وسيله نيتريك اكسايد در نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين در موش صحرايي.

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر حسين خواستار

بازگشت
پيشگيري از تغييرات عملكردي و ساختماني كليه به وسيله نيتريك اكسايد در نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين در موش صحرايي.

نويسندگان

نام مجله:
سال نشر: 1383کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد